รายละเอียดข่าว

   ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 13 ตุลาคม 2559